Хоровод: На тази дейност се отделят специално време и място. Провежда се всеки ден и продължава от 15 до 30 мин. Това е занимание, подготвено предварително от учителя. То представлява литературно-музикална композиция, включваща игри, песни, стихове, дори и приказки на определена тема. Децата са в кръг и извършват имитативни движения в съответствие с текста. Съдържанието е в зависимост от образователното съдържание. Хороводът оказва разностранно въздействие върху развитието на речта, мисленето, паметта, волята и социалните контакти на детето.

Свободна творческа игра: Това е най-естественият път за овладяване на разнообразни умения и навици в предучилищна възраст. Той разкрива необозрими хоризонти за развиване на фантазията и въображението. По време на свободната игра детето преживява разнообразни чувства, претворява опита си и овладява различни социални роли. При общуване в игровите ситуации се упражнява и усъвършенства речта и детето се насърчава към изобретателност и инициатива. Свободната игра е задължителен елемент от ритъма на деня във валдорфската градина.

Игри с пръсти: Игрите с пръсти се използват всеки ден. Те изграждат фината моторика на ръката, като спомагат за развиване на тактилните усещания, на речта и на интелекта. Действията на децата при тези игри се основават на подражанието на възрастния и се използват, когато децата имат нужда да се съберат и концентрират.

Приказки: Приказката се използва като възпитателно средство и заема важно място в живота на децата. При детето преобладава образното мислене и затова приказката е чудесна духовна храна. Тя развива детското въображение, обогатява емоционалния живот и възпитава добродетели. Подбират се приказки, които съответстват на определено съдържание от годишната програма, на възрастта, годишното време или предстоящия празник. Важно е приказката да бъде разказвана устно, всеки ден в продължение на повече от седмица, за да могат децата да се вживеят силно в приказните образи. Понякога преди съответния празник приказката се превръща в куклен спектакъл, който се подготвя от учителите. Чрез кукления театър фантазията на децата оживява, става по-богата.

Месене на хляб: Това е едно от любимите занимания на децата, което се очаква с нетърпение. Всеки четвъртък за закуска се приготвят вкусни хлебчета. Възпитателят замесва тестото с помоща на някое от децата. След това на всяко дете се дава малко тесто, което то меси само и си прави хлебче с такава форма, каквато иска. После хлебчетата се пекат. Занималнята се изпълва с аромата на прясно печен хляб, децата сервират масата и всички закусват с омесените със собствените ръце хлебчета.