Анриета Далова дълги години е водила предучилищна група в училище, завършила е 3-годишен семинар за валдорфски учители в гр. София, хоспитирала е във валдорфска детска градина в гр. Мюнхен (Германия). Директор на ЧЦДГ „Златно зрънце” и учител в детско-градинската група.

Гергана Петкова-Тачева е завършила 3-годишен семинар за валдорфски учители в гр. София, хоспитирала е във валдорфска детска градина в гр. Мюнхен, (Германия). Детски учител в ЧЦДГ „Златно зрънце”.

Маргарита Събева е завършила Валдорфски институт в САЩ. Дълги години е преподавала е във валфорфска детска драдина и училище в Калифорния. Провежда заниманията с децата изцяло на английски.

Всички педагози участват в ежегодни надграждащи семинари.