Всички педагози и възпитатели формират педагогическа колегия. Те се обучават в тригодишен семинар по варлдорфска педагогика организиран с помощта на международните валдорфски организации.

Членовете на педагогическата колегия преминават пред хоспитации във валдорфска детска градина в Мюнхен, Германия. Г-жа Шейда Айсъл – ментор на детската градина от 2007г. насам, провежда хоспитациите.

Педагозите и възпитателите впоследствие участват в ежегодни надграждащи семинари и текущи консултации с ментора на детската градина и други лектори на валдорфските семинари.

Сдружение „Приятели на валдорфската педагогика“ е организатор на тригодишните семинари в София, както и на ежегодните надгарждащи семинари по валдорфска педагогика. Сдружението е регистрирано в обществена полза и е собственик на ЧДГ „Златно зрънце“.