Във валдорфската детска градина изкуствата са част от ежедневието, те не се изучават специално. В различните дни на седмицата децата рисуват с акварел, моделират, изработват от различни играчки от вълна.

Рисуване с акварел: Рисуването е дейност, при която децата не бива да подражават. Предполага се, че в рисунките детето отразява своето вътрешно състояние и етапа на своето индивидуално развитие. Светът, който ни заобикаля, е изпълнен с цветове и всеки цвят има свой собствен език. При заниманията с акварел се използва техниката “мокро върху мокро”, като най-важното е да се създадат условия за преживяване качествата на цветовете. Тази техника позволява на децата да смесват цветовете с лекота и да ги съчетават хармонично. Не се правят оценки на постигнатото, а рисунките се събират и на края на годината се подаряват на децата и родителите.

Рисуване с пастели: Във валдорфската градина децата рисуват с восъчни пастели с правоъгълна форма, за да използват и широката плоска част. Рисуването с пастели дава по-подвижна картина, съответстваща на образното мислене на децата в предучилищна възраст. В тези рисунки детето само открива своите образи и в това трябва да му се даде пълна свобода.

Детските рисунки са своебразни знаци, които показват степента на развитие. Във валдорфската градина на достъпно място винаги има пастели и хартия, за да могат децата да рисуват, когато пожелаят.

Моделиране: Моделирането се провежда като занятие веднъж седмично. Възпитателят моделира заедно с децата, като демонстрира начина на работа с материала. Използва се пчелен восък, който има укрепващ здравето ефект. Пчелният восък се загрява на водна баня и след като се размекне, се раздава на децата. Те моделират каквото пожелаят.

Апликиране: Децата изработват колажни пана и картини от различни материали: цветни хартии, платове, непредана вълна, листа, кори, сухи цветя, жълъди и клонки. Учителят демонстрира техниката на работа. После децата сами създават разнообразни композиции и сюжети.

Музика: пеене и свирене: Музиката и пеенето присъстват през цялото време в детската градина и придружават много от дейностите на деня. През първите години музикалните способности се развиват чрез подражание. Възможности за музикално възпитание дават хоровода, както и различните игри. Така музиката се съчетава с движения и образи, което спомага за нейното запаметяване и възпроизвеждане. Използват се квантовата (пентатонна) музика и народният фолклор; мелодиите са лесни и скоро стават любими на децата. Добре е да се използват инструменти, издаващи звуци, близки до детската душа. А това са арфата и дървената блок-флейта.