От родителите:

„Избрах тази градина, заради отношението към децата. Има много добро разбиране за техните нужди. Много ми харесва това, че се развива въображението им и това,че всеки ден излизат навън, независимо от сезона.“

Магдалена Малеева

„We wanted our daughter to enjoy toys made of natural materials, to practice the arts, and to be guided by very gentle, loving individuals, not just spending time in front of a t.v. After a preliminary visit, we actually moved to Sofia from the seaside so she could attend Zlatno Zrantse. The Waldorf program far exceeded our expectations, also offering daily outdoors play in a natural environment – rain or shine – I just love that! Plus nature hikes with picnics, healthy, homemade, organic, vegetarian food, weekly bread baking, as well as teaching useful skills, such as: knitting, weaving, or domestic activities. One of my favorite aspects has to be the proper storytelling, truly a classical, spoken art.“
Stacey Stoianov (Стейси Стоянов)


Групите в детската градина живеят като едно голямо семейство. Ежедневните занимания включват и необходимите за дома дейности: подреждане на помещенията, грижи за цветята, сервиране и разтребване масата, месене на хляб, украсяване на стаята за празници, ремонтиране на счупени играчки и на кукли и др. Възпитателите владеят разнообразни умения в области от различни занаяти. Изключително важно е на децата да се даде възможност да наблюдават и да участват в различните работни процеси.

В градината има две детско-градински групи с деца от 3 до 7-годишна възраст. Важна особеност във валдорфската детска градина е смесеният й състав. Многогодишният опит с такива групи във валдорфските градини показва ефективността на този подход. По-малките се учат да подражават на по-големите, а по-големите се грижат и оказват помощ на по-малките. Работата в смесена група изисква голямо майсторство от педагога при организирането на всяка дейност. Обичайна практика е работата на подгрупи с включване двама възпитатели.

Успешната работа в детската градина е невъзможна без участието на родителите. Учителите във валдорфските градини се стремят да работят в сътрудничество със семействата на децата. Създават се контакти чрез ежедневни разговори, родителски срещи, беседи на теми, отнасящи се до възпитанието на децата, включване на родителите в различни дейности на детската градина. Учители и родители работят в единство, за да не се поставят децата в противоречиви ситуации и да могат да израстват в подходяща за тях среда.