При наличие на свободни места – прием се извършва целогодишно, при запълнени места – записванията  за прием на деца стартират от м. януари за предстоящата учебна година. За лятна занималня – м. юли и август, приемът е текущ.

Работно време на детската градина – от 08:00 до 18:00 часа.