При наличие на свободни места – прием се извършва целогодишно, при запълнени места – записванията  за прием на деца стартират от м. януари за предстоящата учебна година. За лятна занималня – м. юни и юли, приемът е текущ. През м. август детската градина е във ваканция.

Работно време на детската градина – от 08:00 до 18:00 часа.