Ден на Отворените врати на 10 септември от 10:00 часа

В деня а Отворените врати ще се запознаете по-добре с основните дейности в детска градина „Златно зрънце. Ще можете да разберете повече за Валдорфско училище „Николай Райнов“, което ще посрещне първите си ученици тази учебна година. Ще видите на живо и ще участвате в един час по математика в училището.
Денят на Отворените врати се организира от родители на децата с подкрепата на педагозите от училището и детската градина.